Welkom bij 2iQ Management & Consultancy

Organisaties die nadenken over sourcing zoeken naar een optimale mix van interne expertise en de mogelijkheden die derde partijen kunnen bieden. 2iQ kan u helpen om dit optimum te vinden en vervolgens te implementeren op een wijze die leidt tot duurzame resultaten. Meer dan twintig jaar internationale ervaring vanuit zowel een klant- als leveranciersperspectief leiden tot praktische inzichten en tastbare uitkomsten.

Waarden

De ambitie van 2iQ is om te handelen op basis van integriteit, een impact te maken en Kwaliteit (‘Quality’) te leveren. De kernactiviteiten omvatten alles wat we maken heeft met sourcing of andere uitdagingen in een omgeving met diverse partijen. Succes is voor mij gedefinieerd als het vinden van oplossingen die recht doen aan de verschillende belangen door deze te adresseren op een manier die voor alle deelnemers voordelig is.

2iQ is onderdeel van een netwerk van bedrijven en individuen die elkaar vinden op basis van gemeenschappelijke waarden en ambities. Mijn intentie met dit initiatief is om dit netwerk uit te breiden en een rol te spelen in een ecosysteem van gelijkgestemden. Ik kijk met plezier vooruit naar de tweede helft van mijn carrière en ik grijp elke gelegenheid aan om de opties voor samenwerking nader te bespreken.

Probeer niet een man van success te zijn maar probeer een man van waarde te worden

Als ik verder heb gezien dan anderen, dan is het omdat ik op de schouders van reuzen heb gestaan

Intelligentie is het vermogen om zich aan te passen aan verandering

Geluk heeft een voorkeur voor de voorbereide geest

Niemand die nieuwsgierig is, is dom. Mensen die geen vragen stellen blijven onwetend gedurende hun hele leven

Uitgangspunt is dat je jezelf niet voor de gek moet houden en je bent zelf het eenvoudigst om voor de gek te houden

De optimist denkt dat we in de best mogelijke wereld leven. De pessimist is bang dat dit waar is

The serieuze problemen die we hebben kunnen we niet oplossen met hetzelfde niveau van denken waarmee we ze gecreëerd hebben

Geen onderneming die de moeite waard is lijkt vooraf eenvoudig; als het goed is blijkt het achteraf eenvoudig

Mensen hebben geen tijd voor je als je altijd boos bent en klaagt