Hoe pindakaas inzicht geeft in nadenken over partnership

In veel outsourcing overeenkomsten is een discussie gaande over de noodzaak om een wederzijds partnership in te richten. In vrijwel alle gevallen leidt dit tot desillusie en teleurstelling bij minstens één van beide partijen. Ik denk dat partnership zowel overgewaardeerd als onderschat wordt en in de meeste scenario’s geen doel zou moeten zijn.

Een partnership is wederzijds en als beide partijen er verschillende verwachtingen bij hebben dan voorspelt dat uitdagingen verderop in de relatie. Vanuit een leverancier gezien is partnership vaak equivalent met “opschuiven in de waarde-keten” met daarbij horende grotere omzet tegen betere marges. Tegelijkertijd verwachten klanten dat hun leveranciers zich als partner gedragen wat dan betekent dat ze meer doen dan strikt genomen overeen gekomen is. Beide partijen rechtvaardigen hun zienswijze door het belang van de gevraagde/geleverde diensten te benadrukken en dat de samenwerking daarom speciaal zou moeten zijn.

Bijvoorbeeld pindakaas

Een voorbeeld om dit te ontkrachten is mijn relatie met pindakaas. Degenen die mij kennen weten dat pindakaas een belangrijk zo niet essentieel onderdeel van mijn leven is. Dat alles betekent niet dat ik een speciale verwantschap voel met mijn lokale supermarkt of een bijzonder verbinding heb met een bepaald merk pindakaas. De dienst is van het grootste belang maar de relatie met de leverancier doet me helemaal niets.

Er zijn ongetwijfeld tientallen voorbeelden die aantonen dat er geen directe correlatie is tussen het belang van de dienstverlening en de relatie met de leverancier. Streven naar een partnership vraagt inspanning van beide partijen en die inspanning is in veel gevallen beter besteedt aan het leveren van excellente diensten.

Ongetwijfeld bestaan er relaties waarin een partnership de optimale manier is om een relatie in te richten. Toch zijn er veel meer samenwerkingsverbanden waar partijen zeggen te streven naar partnership terwijl de relatie in serieuze problemen verkeert. Het onderwerp van de optimale samenwerkingsvorm wil ik graag nader uitwerken in volgende blogs. In de tussentijd ben ik heel benieuwd naar voorbeelden van relaties waar partnership werkt of juist helemaal niet werkt.