Management Consultants zouden zich moeten onthouden van natuurkundige uitdrukkingen

Hoewel het meer dan 20 jaar geleden is dat ik een master opleiding afsloot in Technische Natuurkunde denk ik nog steeds over een basisbegrip van de wetten van de Fysica te beschikken en ik kan met zekerheid melden dat deze niet van toepassing zijn op Management Consultancy. Om die reden zou ik mijn collega’s en anderen binnen dit werkveld met klem willen adviseren zich te onthouden van Fysische metaforen omdat die regelmatig de plank mis slaan. Het risico dat men totale wartaal uitslaat is gewoon te groot.

Als ik iemand hoor stellen dat ‘onder druk alles vloeibaar wordt’ dan is de fysicus in mij totaal in verwarring. De complexiteit van gedegenereerde neutron-materie en een Bose-Einstein condensaat terzijde zijn er slechts vier aggregatietoestanden mogelijk in het leven van alledag: vast, vloeibaar, gas en plasma. Het opvoeren van de druk in enige toestand leidt meest waarschijnlijk tot een overgang naar vast en als je met een vaste stof begint wordt het geheel slechts warmer en niet vloeibaar. Dan kan natuurlijk de bedoeling zijn maar zo niet, vermijd dan extra druk zoveel als mogelijk!

Natuurlijk is het geen rocket science!

Een andere wetenschappelijke uitdrukking die met grote regelmaat misbruikt wordt is dat ‘dit geen rocket-science is’ waarbij de spreker in de vergelijking wil aangeven dat het onderwerp van gesprek minder complex is dan de moeder-aller-ingewikkeldheid. Helaas kwalificeert ‘rocket science’ nauwelijks als archetype van complexiteit. Een man op de maan zetten was weliswaar één van de grootste prestaties van de mensheid maar niet om wetenschappelijke redenen. De berekeningen waren gebaseerd op eenvoudige Newtoniaanse 17e eeuw ballistiek en de natuurkunde heeft zich enorm ontwikkeld sinds die tijd. Een stelling als ‘dit is geen Quantum Elektrodynamica’ zou passender zijn omdat QED verwijst naar de relativistische quantum veld theorie van de elektrodynamica die ordes van groter ingewikkelder is dan ‘rocket science’.

Het is waarschijnlijk goed om af te sluiten met een aantal wetenswaardigheden rondom de lichtsnelheid. Deze is constant wat betekent dat er geen mogelijkheid is om deze te vergroten. En voordat iemand de wens uitspreekt om zaken op lichtsnelheid te laten bewegen, wees dan beducht op de impact die dit heeft op tijdslijnen in het ruimte-tijd continuum. Albert Einstein heeft hier behartenswaardige opmerkingen over gemaakt in zijn algemene relativiteitstheorie. Omdat alles wat met relativiteit te maken heeft berucht is vanwege haar niet-intuïtief begrip is het onwaarschijnlijk dat analogieën rondom de lichtsnelheid illustreren wat de spreker wil benadrukken.

In sommige gevallen komen de wetten van de Natuurkunde overeen met de waarnemingen uit het dagelijks leven. Tegengestelden trekken elkaar aan en alles is relatief. Maar dat is waarschijnlijk zo ver als iemand zonder formele opleiding zou moeten gaan bij het maken van claims op basis van Fysica.