Crowdsourcing is een blijvertje

Sourcing consultants zouden moeten streven naar kennis van elk aspect van sourcing. Ik vraag me af of dit ook zou moeten gelden voor het relatief recente fenomeen van ‘crowdsourcing’. Op het eerste gezicht lijkt crowdsourcing iets dat vooral te maken heeft met Social Media in de privé sfeer maar ik denk dat het een meer diepgaande analyse verdient omdat het ook in het bedrijfsleven relevant kan zijn. Als onze klanten waarde kunnen genereren uit crowdsourcing dan denk ik dat het onderdeel dient te zijn van de bagage van een sourcing consultant.

Definitie en voorbeelden

Het begint met een definitie: “Crowdsourcing is het proces om diensten, ideeën of informatie op te halen bij een grote groep mensen, meestal in een on-line gemeenschap in plaats van bij werknemers of traditionele leveranciers”(Wikipedia, 2014). In essentie gaat het om het betrekken van zulke grote groepen mensen dat individuele deelnemers niet meer als zodanig geïdentificeerd worden. Er zijn diverse voorbeelden uiteenlopende van het ophalen van (start)kapitaal tot het creëren van Open Source software.

Crowdfunding is een van de meest bekende voorbeelden. Creatieve ideeën op Kickstarter.com of Quirky.com zijn vaak succesvol om de fondsen te verwerven die nodig zijn voor doorontwikkeling. Potentiele klanten kunnen het product vooruit bestellen en daarmee wordt ook al een markt gecreëerd. In Nederland is de impact van crowdfunding beperkt waar Geldvoorelkaar.nl gemiddeld 25k€ per project verzameld. Recent hebben we ook voorbeelden gezien van equity-crowdfunding, waar deelnemers een aandeel krijgen in een op te starten bedrijf maar die ontwikkeling is nog erg pril.

Een ander voorbeeld is de age of sharing waarvan sommigen zeggen dat die aangebroken is, hetgeen geïllustreerd wordt door diverse platformen waar mensen samenwerken in een gemeenschap waar je zaken kan lenen in plaats van te bezitten. BBQ-sets, grasmaaiers en allerlei elektrisch gereedschap zijn de typische voorbeelden op sites als Peerby.com en Spullendelen.nl. Een commercieel succesvol initiatief is Airbnb.com: het verhuren van je huis aan toeristen die jouw stad of regio bezoeken heeft een grote vlucht genomen op dit platform. Airbnb.com is ook een relatief uniek voorbeeld waar de kracht van de groep wordt gebruikt terwijl toch een commerciële overeenkomst wordt gesloten tussen individuen.

In sommige gevallen verdelen de deelnemers (vaak saai) werk dat anderzijds niet zou gebeuren of niet direct tot een samenhangend resultaat zou leiden. Vertaaldiensten worden georganiseerd via Transifex.com, Google levert een Captcha service die menselijke vaardigheden toevoegt aan automatische tekstherkenning van het Google Books project. Een volledig geautomatiseerde versie van dit soort activiteiten is het SETI project waar computers in stand-by mode meehelpen om de zoektocht naar buitenaards leven te ondersteunen. Iets dichter bij huis is het Amber Alert, waar de politie het publiek vraagt om mee te zoeken naar vermiste kinderen. Wikipedia is een mooi voorbeeld waar samenwerking leidt tot gestructureerde informatie die elke dag door miljoenen gebruikt wordt.

Alle Open Source projecten vallen waarschijnlijk in dezelfde categorie. We kunnen ons geen wereld meer voorstellen zonder Open Source: Linux Operating Systems, Apache Webservers, MySQL databases en OpenSSL zijn maar enkele van de Open Source systemen die een belangrijke rol spelen in de moderne IT. De licentie structuur van Open Source stelt iedereen in staat om de software te gebruiken en door te ontwikkelen mist de verbeteringen weer voor iedereen beschikbaar komen. Dit principe, in combinatie met de verplichting om source code te publiceren leidt tot open/vrije oplossingen van hoge kwaliteit. Zulke voorbeelden bestaan bij de gratie van de structuur om samen te kunnen werken. Soms rust het resultaat op slechts een beperkt aantal deelnemers maar veel vaker dragen zovelen bij aan het resultaat dat het ondoenlijk is om iedereen individueel te belonen voor hun bijdrage.

Het bedrijfsleven ontplooit eigen crowdsourcing initiatieven

Recent hebben we diverse initiatieven gezien waar bedrijven de intelligentie van de menigte gebruiken door hun klanten te betrekken bij product-ontwikkeling. Dit creëert een grote loyaliteit aan het merk en kan ontwikkelingen serieus versnellen. Bijvoorbeeld in de financiële dienstverlening waar diverse banken en verzekeraars hun klanten betrekken via Social Media platformen om mee te denken over nieuwe producten en diensten. Een kortere time-to-market (tot wel 50%) blijkt haalbaar terwijl tegelijkertijd de klant-acceptatie verbetert. We zien ook specifieke platformen voor crowdsourcing als Chaordix dat zich richt op Brand & Product innovatie.
KPMG heeft recent de Innovation Factory overgenomen die software ontwikkeld heeft waarmee ideeën gedeeld, verrijkt en uitgewerkt kunnen worden. Dit zogenaamde PIT platform heeft ingebouwde social intelligence om kennis en creativiteit van een groep deelnemers te kunnen ontsluiten.

Crowdsourcing is een blijvertje

Alle voorbeelden geven aan dat crowdsourcing een relevant fenomeen is dat zich waarschijnlijk verder zal ontwikkelen de komende jaren. Het is iets heel anders dan traditionele sourcing relaties met contracten tussen twee of meer partijen. De crowd-kant van de samenwerking is onvoldoende georganiseerd voor een dergelijke formele structuur en dus zal dit op een alternatieve manier georganiseerd worden. Ondanks de overeenkomsten tussen de verschillende oplossingen zullen er voorlopig uiteenlopende platformen blijven die elk hun eigen niche bedienen.
I verwacht dat de impact op sourcing consultants relatief beperkt is. Open Source is een relevant gegeven en het lijkt zinvol om een algemeen idee te hebben van de verschillende platformen op dit gebied. Crowdsourcing kent typisch een Business-to-Consumer(/Community?) dynamiek terwijl sourcing consultants zich meestal ophouden in Business-to-Business omgevingen. Het zal dus nog wel even duren voordat sourcing consultants zich gaan specialiseren om het gebied van crowdsourcing.