Sourcing voor een betere wereld?

De aanleidingen voor uitbesteding lopen uiteen maar regelmatig staat ‘kostenbesparing’ hoog op de prioriteitenlijst met doelen als ‘focus op kernactiviteiten’ en ‘kwaliteitsverbetering’ daar kort achter. Hoogst zelden wordt een uitbesteding aangegrepen als een mogelijkheid om mensen gelukkig te maken of zorg te dragen voor een betere wereld. Toch zijn er uitzonderingen en twee daarvan wil ik hier graag voor het voetlicht brengen.

Recent kwam ik in contact met één van de bedrijven in Nederland (AuthentICT) die haar aannamebeleid exclusief richt op mensen met autisme. Een dergelijke stoornis kan een serieus nadeel zijn in een reguliere werkomgeving omdat niet elke werkgever in staat is om de omstandigheden te creëren waaronder deze mensen kunnen excelleren. Met de juiste context echter kunnen medewerkers met autisme hoge kwaliteit leveren door hun focus en toewijding. In het bijzonder bij herhalende werkzaamheden wordt hun nadeel een voordeel: waar anderen interesse en aandacht verliezen zijn autisten in staat consistent kwaliteit te leveren bijvoorbeeld als het gaat om software ontwikkeling en testen.
Uitbestedingsrelaties met dergelijke bedrijven zijn voor klanten voordelig terwijl de werknemers hun activiteiten kunnen verrichten in een veilige en gestructureerde omgeving.

Een ander voorbeeld waar uitbesteding een verschil kan maken is een bedrijf genaamd Samasource. Samasource heeft een model ontwikkeld dat zij ‘Microwork’ noemen waarmee ze enterprise data services leveren. Deze diensten worden (meestal) geleverd door vrouwen in derde wereld landen en de impact op lokale gemeenschappen is groot; om die reden wordt wel gesproken over impact sourcing.
David Bornstein van de New York Times zegt hierover: “Net zoals microfinance aantoonde dat arme mensen betrouwbare leners zijn, toont impact sourcing aan dat mensen uit kleine dorpjes en sloppenwijken degelijke kenniswerkers zijn“.

Beide bedrijven verdienen onze aandacht als we nadenken over dienstverlening die onderdeel zijn van de genoemde scope. Initiatieven als deze tonen aan dat sourcing wel degelijk een verschil kan maken om de wereld beter te maken. Ik houdt me van harte aanbevolen voor andere voorbeelden.