, , ,

Het begin van iets nieuws: 2iQ Management & Consultancy

Nadat ik 25 jaar werkzaam was voor zeven verschillende werkgevers in diverse landen op twee verschillende continenten was het tijd voor een nieuwe stap. De keuze was om iemand anders te helpen bij het realiseren van zijn/haar visie of om mijn eigen dromen te volgen en uit te gaan van mijn eigen waarden en principes. Het resultaat is 2iQ, een initiatief gevormd rondom een aantal eenvoudige kernwaarden met inachtneming van alles wat ik heb geleerd over de jaren. Hier zijn ze geformuleerd als een ambitie:

integrity

Duurzame resultaten kunnen alleen bereikt worden op basis van sterke relaties. Zowel professioneel als zakelijk geldt dat relaties gebaseerd dienen te zien op wederzijds vertrouwen en respect. Integriteit is essentieel in elke activiteit die het overwegen waard is. Het is het startpunt en daarmee niet onderhandelbaar.

impact

Een verschil maken. Soms is dat een directe bijdrage aan winstgevendheid maar het kan ook een verandering van de cultuur of de werkwijze zijn. De intentie om een impact te maken is een uitnodiging om al vooraf de doelstelling te definiëren en expliciet te zijn over de voortgang gedurende het hele traject.

Quality

Een voortdurend streven naar excellente performance gaat hand in hand met een praktische blik over wat haalbaar en noodzakelijk is. Voltaire had gelijk toen hij zei dat ‘Perfect is de vijand van goed’ en een focus op kwaliteit is geen academische aspiratie maar moet leiden tot het realiseren van haalbare doelen.

integrity + impact + Quality = 2iQ

2iQ is de afkorting met twee i’s en een Q en daarmee een compacte manier om deze waarden uit te drukken. Daarmee is 2iQ een ambitie en een belofte aan klanten en partners. Maar ook een uitnodiging voor een goed gesprek. Ik kijk met plezier vooruit naar de tweede helft van mijn carrière en ik grijp elke gelegenheid aan om de opties voor samenwerking nader te bespreken…